Wat is de betekenis van Anton Mauve?

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Anton Mauve

(1838-1888), Ned. schilder en etser, een der meesters van de Haagse school, werkte te A’dam, ’s Hage, sed. 1878 te Laren; beïnvloed door de school van Barbizon (Millet, Corot, Daubigny), zich onderscheidend door zeldzame tederheid en dichterlijkheid van gevoel, eenvoud van zijn motieven, juistheid van toonwaarden, fijn coloriet. Vo...

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Anton Mauve

Ned. schilder (olie en aquarel) en etser. * 18 Sept. 1838 te Zaandam, ✝ 5 Febr. 1888 te Arnhem. Leerling van P. F. v. Os en W. Verschuur. Werkt samen met P. J. C. Gabriel, W. Maris en J. W. Bilders te Oosterbeek (1856-’59), daarna te Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Vestigt zich in 1878 te Laren. M. behoort tot de meesters der Haagsche Sch...

Lees verder
1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Anton Mauve

1838—1888. Een van onze meest interessante schilders. Met de Marissen en Jozef Israëls behoorde hij tot de voorhoede, die er toe heeft bijgedragen, de schilderkunst in ons land, welke tot verarming was vervallen, te verheffen. Hij was, evenals zijn vriend W. Maris, voor alle uitheemsche invloeden zeer beducht. Mauve is een van de meest...

Lees verder