Wat is de betekenis van Anton Hildebrand?

2023-10-02
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Anton Hildebrand

Na zijn HBS-examen in Apeldoorn studeerde hij letteren aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als journalist. Dit werd gevolgd door 9 vervolgdelen, onder andere over de zoon van Bolke en zijn vriend Dorus Das. Anton Hildebrand stelde in de vijftiger jaren met anderen schoolboekjes samen voor de openbare school. Zijn hoorspelen waren in die t...