Synoniemen van antisemiet

    • jodenhater
2019-12-05

antisemiet

Een algemeen meer aanvaardbare term dan jodenhater. De terminologie rond alles wat joods is, is gevaarlijk terrein want bijzonder gevoelig, vooral in de late twintigste eeuw. In 1970 nog werd van joodse zijde een kort geding aangespannen tegen Van Dale (zowel de uitgever als de bewerkers), omdat de in dit woordenboek behandelde begrippen rond ‘jood’ geen afdoende waarschuwing inhielden. De gewraakte passages werden door de rechter afgedaan als ‘niet onrechtmatig’, maar het dispuut ging v...

2019-12-05

antisemiet

antisemiet - Zelfstandignaamwoord 1. iemand met antisemitische denkbeelden Woordherkomst afgeleid van semiet met het voorvoegsel anti- Synoniemen jodenhater Verwante begrippen jood

2019-12-05

antisemiet

antisemiet - m., vijand der Israëlieten; ,,anti-semietische partij”; politieke partij, die de Israëlieten bestrijdt.

2019-12-05

antisemiet

m. jodenhater; anti-semie tische partij, v. politieke partij, die het Jodendom bestrijdt.