2020-01-27

Antidumping

Als produkten onder de kostprijs worden afgezet is sprake van dumping. Dit gebeurt bijvoorbeeld om een bepaalde markt te veroveren of om produkten te lozen. De EU kan maatregelen nemen om dumping van produkten uit derde landen in de EU tegen te gaan. Antidumping is een onderdeel van de handelspolitiek van de EU.

2017-03-27

Free Trade Area of the America’s

Free Trade Area of the America’s - De Vrijhandelszonde van Amerika. In 1994 spraken de landen in Noord- en Zuid-Amerika de wens uit om van het westelijk halfrond een grote vrijhandelszone te maken. Het doel van deze afspraak is om in 2005 alle barrières voor handel en investeringen te hebben geslecht. Dat moet leiden tot de grootste vrijhandelszone in de wereld. De 34 leden streven verder ook naar gemeenschappelijke regels voor landbouw, goederen- en dienstenverkeer, overheidsopdrachten, staa...

2016-01-10

Land van oorsprong

Het land van oorsprong is het land van vervaardiging, productie of groei van een artikel. Het land van oorsprong van alle geïmporteerde artikelen moet worden vastgesteld om het volgende te bepalen: de toelaatbaarheid van goederen in de handel van het importerende land, de geldende invoerrechten (inclusief antidumping en compenserende rechten), het in aanmerking komen voor verschillende handelsovereenkomsten en of de goederen zijn onderworpen aan een quotaregeling. Het bepalen van één land va...