Wat is de betekenis van Anticipatie (bestuurlijk)?

2023-12-06
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Anticipatie (bestuurlijk)

Anticipatie is een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd ambtelijk begrip, waarmee de afwijkende besluitvorming wordt aangeduid, om een bouw- of aanlegvergunning te verlenen, waarmee vooruitgelopen wordt op de nog af te ronden besluitvormingsprocedure(s) en het in werking treden van een herzien, c.q. nieuw op te stellen bestemmingsplan, w...