Wat is de betekenis van antagonisme?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

antagonisme

antagonisme - Zelfstandignaamwoord 1. tegenstrijdige werking van krachten of stoffen 2. strijd tussen tegengestelde meningen, leringen of partijen Woordherkomst afgeleid van het Griekse anti- (tegen) en 'agṓn' (strijd) met het achtervoegsel -isme Synoniemen tegenstelling Verwante begrippen antagonistisch, antag...

Lees verder
2017
2022-11-30
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

antagonisme

antagonisme - Tegenwerking, bij spieren, hormonen, neuronen. Tegengesteld aan synergisme.

1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Antagonisme

[v. Gr. antagoonizesthai = strijden tegen, van anti = tegen, en agoon = strijd] 1 (alg.) tegenwerking, het elkaar tegenstreven, vijandschap; ook: het uitoefenen van een tegengestelde werking; 2 (biol.) ongunstige invloed door organismen op elkaar uitgeoefend (tegenst.: syner...

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Antagonisme

tegenstrijdige werking; vijandschap

1984
2022-11-30
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

antagonisme

tegenstrijdige werking van krachten of stoffen; verschijnsel dat organismen een ongunstige invloed op elkaar uitoefenen. Antagonisme kan het gevolg zijn van o.a. concurrentie om voedingsstoffen, waardoor voedselgebrek ontstaat, of van de vorming van stofwisselingsprodukten door micro-organismen die giftig zijn voor andere micro-organismen (antibiot...

Lees verder
1974
2022-11-30
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

antagonisme

(G., anti = tegen; agoon = strijd), tegenwerking. Ongunstige invloed van organismen op elkaar (antibiose); licht remt de kieming van een aantal plantezaden; bij planten Ca++ tegenover K+, bij dieren Ca++ tegenover Na+ (ionen-antagonisme), ➝antagonisten.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Antagonisme

o., tegenwerking; vijandschap.

1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Antagonisme

of tegenwerking komt in zeer veel vormen in de levende natuur voor. Zo zijn de buigspieren van b.v. de arm antagonisten van de strekspieren. De invloed van het ene 'vitamine wordt vaak opgeheven of tegengewerkt door een ander vitamine. Hetzelfde komt voor bij hormonen. Verschillende ionen, vooral 'kationen, kunnen in het plantenlichaam ee...

Lees verder
1954
2022-11-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Antagonisme

tegenstrijdigheid in werking, bijv. van spieren, zenuwen, vergiften of geneesmiddelen.

1952
2022-11-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Antagonisme

vijandschap, gespannen verhouding; wedijver; tegenstrijdigheid; tegengestelde werking [van spieren].

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Antagonisme

(<Gr.), o., wederzijdse tegenstand, tegenwerking van twee krachten; (fig.) strijd tussen twee tegengestelde meningen, leringen, of de personen of partijen die deze belijden: tussen de beide hoofdleiders dier partij openbaart zich in de laatste tijd een bedenkelijk antagonisme.

1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Antagonisme

(1) (plantk.), de werking tegenover elkaar van de verschillende voedingszouten der planten. Een enkel zout is giftig, toevoeging van een ander zout heft de giftigheid op; (2) (geneesk.) eigenlijk bestrijding, tegenwerking; de buig- en de strekspieren van de arm bijv. noemt men antagonisten, daar zij een tegengestelde beweging veroorzaken. Ook noemt...

Lees verder
1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Antagonisme

(1 plantkunde). Voor een goede ontwikkeling van een organisme is het noodzakelijk, dat alle onmisbare voedingszouten in het milieu aanwezig zijn. Ook de totale concentratie van deze stoffen is aan zekere grenzen gebonden; is het zoutgehalte te groot, dan wordt het organisme beschadigd. Men treft bij verschillende organismen soms zeer grote verschil...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

antagonisme

o. (Gr. agon = strijd: tegenwerking, bestrijding; strijd tussen twee tegengestelde meningen enz.).

1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Antagonisme

(Grieksch), tegenstrijdigheid,

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Antagonisme

Antagonisme - van zouten is het opheffen van de vergiftige werking van een zout in een voedseloplossing door een bepaalde hoeveelheid van een ander zout erbij te voegen. De werking van die zouten, of beter van hun ionen, bijv. kali en kalk, noemt men antagonistisch, terwijl ze zelf antagonisten ( Gr. anti = tegen, agoonistès = strijder) zijn. Bouma...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

antagonisme

(antago'nismə) o. [Fr. < Gr. antagonidzesthai, tegenkampen] tegenwerking nl. 1. van twee krachten. 2. tussen twee vijandig gezinde personen.

Lees verder
1923
2022-11-30
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Antagonisme

(ἀνταγωνίζομαι, bestrijden), tegenstrijdigheid, (tegengestelde werking van vergiften, ηet elkander uitsluiten van twee ziekten).

1923
2022-11-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Antagonisme

tegenstrijdigheid, (tegengestelde werking van vergiften, het elkander uitsluiten van twee ziekten).

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Antagonisme

Antagonisme - wederkeerige oppositie, onderlinge tegenwerking van twee krachten, strijd tusschen twee tegengestelde leeringen of meeningen. — In de anatomie: de werking van twee spieren of twee spiergroepen, die hetzelfde lichaamsdeel in tegenovergestelde richting bewegen (v.b. buigerenstrekker).