Wat is de betekenis van anneming (juridisch)?

2017
2023-03-23
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

anneming (juridisch)

Die hebben te maken met de afstand door de moeder, de moeilijke start van het leven van veel geadopteerden, racisme, en de kloof tussen de culturele achtergrond van de geadopteerde en de cultuur van zijn of haar adoptieouders. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de geadopteerden van United Adoptees International vinden dat int...

Lees verder