Wat is de betekenis van Anna (vorstinnen)?

1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Anna (vorstinnen)

1) A. Comnena (1083/1149), dochter v/d Byz. keizer Alexios I werd in 1137 non, schreef „Alexiados libri XIX”; 2) A. Boleyn (1507/’36), 2e vrouw v. Hendrik VIII v. Engeland; dit huwelijk was aanl. t/d afscheiding der → Anglicaansche Kerk; werd onthoofd; 3) A. Stuart (1665/1714), dochter v. Jacobus II, laatste vorstin u/h huis...

Lees verder