Wat is de betekenis van animalisatie of animalisering?

2015
2022-08-11
Groot Retorisch Woordenboek | Lexicon van stijlfiguren

Paul Claes, Eric Hulsens

animalisatie of animalisering

ant. reïficatie↗. Soort metafoor↗ waarbij het onbezielde als bezield wordt voorgesteld (vaak in de allegorie↗). Voorbeelden: N) ‘Onachterhaalbre Tijd, wiens hete honger graag/ Verslockt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken’ (P.C. Hooft) f) ‘Le temps a laissié son manteau’ (De tijd heeft zijn mantel uitgedaan; rondeel van C. d’Orléans)

Lees verder