Wat is de betekenis van Angst?

2023-12-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

angst

(1934) (Barg.) jonge jenever met angostura (waarvan het woord een verbastering is). Meestal spreekt men van 'lichte angst': jenever met enkele druppels van dit elixer. Ook 'kleurloze angst' komt voor: één druppel angostura in een borrelglas gieten en het er vervolgens weer uit laten lopen om daarna het glas met jenever te vullen. &bul...

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

angst

angst - Zelfstandignaamwoord 1. het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt Mijn hart bonst van de angst. Woordherkomst Van het Oudnederlandse angust. Synoniemen bangheid, huiver, vrees, schrik Verwante begrippen beduchtheid, beklemming, benauwdheid, bezorgdheid, nood...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Angst

Een angst is een schertsende verbastering van angostura, in de zin van een glas jenever met angostura-elixer. Angostura is een rood, enigszins bitter elixer. Dit extract werd omstreeks 1820 uitgevonden door de Duitse arts Siegert, die indertijd hoofd was van een ziekenhuis in Guyana in Zuid-Amerika. In de jaren daarvoor had hij bij de troepen van S...

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

angst

angst - zelfstandig naamwoord 1. gevoel van bang zijn ♢ we hebben erg in angst gezeten na die inbraak 1. iemand angst aanjagen [ervoor zorgen dat hij bang wordt] Zelfstandig naamwoord: angst ...

2023-12-06
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

angst

Bang zijn. Bij spanning of gevaar kun je angstig worden. Het goede daarvan is dat je dan voorzichtiger bent of op de vlucht slaat. Zo is het maar goed dat mensen en dieren bang worden van rook in een bos. Die zie je dan ook massaal wegvluchten. Daardoor worden ongelukken voorkomen en wordt de veiligheid vergroot. Maar angst kan ook averechts werk...

2023-12-06
Medische basiskennis begrippenlijst

Frans Verstappen (2004)

Angst

Een algemeen gevoel van onveiligheid veroorzaakt door een dreigend, wezenlijk of vermeend gevaar en gepaard gaande met een verhoogde waakzaamheid, een verhoogde output van het vegetatief zenuwstelsel en een verhoogde spierspanning.

2023-12-06
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Angst

Kinderen vinden een baby erbij altijd leuk. Een kind en vooral een peuter kan erg bang zijn om de liefde van zijn ouders te verliezen als hij een broertje of zusje krijgt. Daarom zal hij proberen om de aandacht van zijn moeder terug te krijgen, bijvoorbeeld door het gedrag van de baby te imiteren, want hij ziet dat die ook de hele dag verzorging kr...

2023-12-06
Voor rede vatbaar:. een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Angst

Onwetendheid is de oorzaak van angst, meende Seneca.1 En angst is de oorzaak van godsdienst, meenden Lucretius, David Hume, Bertrand Russell en vele anderen. De voor de hand liggende conclusie als we al deze grote denkers geloven is dat godsdienst geboren is uit onwetendheid. Maar ik geloof de eerste aanname niet. Ik ben het met u oneens, o Seneca,...

2023-12-06
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Angst

Vaag, onbehaaglijk gevoel met een voor de patiënt meestal onduidelijke of onbekende bron.

2023-12-06
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Angst

Angst speelt in droombeelden zeer vaak een belangrijke rol (zie in deel 3 van dit boek ‘Angstdromen en nachtmerries’). De oude Egyptenaren verklaarden het angstgevoel als een klaarblijkelijke ontevredenheid met zichzelf. De moderne psychologie ziet hierin een begane vergissing die men graag ongedaan zou willen maken. De angstkreet in de...

2023-12-06
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

angst

angst - Vorm van emotie die het gevolg is van het waarnemen van negatieve, gevaar inhoudende prikkels die leiden tot een vluchtmotivatie. A. gaat vaak gepaard met duidelijke signalen die de totale afwezigheid van agressie kenbaar maken.

2023-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

angst

angst - Verwijst naar het irrationele gevoel van bezorgdheid of vrees, een resultaat van emotionele of psychologische conflicten. Het gevoel kan situatiespecifiek zijn, chronisch of algemeen en diffuus. Er wordt vaak een verband gelegd met freudiaanse ideeën over onderdrukte gevoelens en impulsen en het idee van een aangeleerd of geconditionee...

2023-12-06
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Angst

leven zonder angst bestaat niet. Angst hoort bij het bestaan. Angst is nauw verbonden met de levensfuncties. Verbleken, flauw vallen, hartkramp, hartkloppingen, zwaar gevoel in de maag, braken, diarree, beven zijn daarvan slechts enkele voorbeelden. Veel stoornissen in de bloedsomloop, van de maag, enz. komen voort uit onbewuste angstcomplexen en p...

2023-12-06
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ANGST

hevige onrust, irrationele → vrees. Angst is een pijnlijk gevoel van diep onbehagen, een verward ondergaan van een vaag, dreigend gevaar, waartegen men machteloos staat. Meestal gaat deze toestand gepaard met veranderingen in het lichaam, die te vergelijken zijn met die welke men waarneemt bij emotionele shocks: hartkloppingen, transpiratie, t...

2023-12-06
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ANGST

is een gevoelstoestand, die nauw verwant is met schrik en vrees. Schrik treedt op bij plotseling opduikende gevaarssituaties: men schrikt voor een auto, waar men bijna onder komt; men schrikt bij een plotselinge val, die men maakt. Vrees voelt men bij tamelijk bepaalde gevaarssituaties, die in een meer of minder verwijderde toekomst zullen optreden...

2023-12-06
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Angst

een belangrijk verschijnsel en een nog belangrijker oorzaak van geestelijke stoornissen en geestesziekten. In de psychiatrie moet dit woord altijd nauwkeurig gelezen worden in het gebruikte verband, omdat bij verschillende geestelijke afwijkingen de angst een zeer verschillende rol speelt. Ook kennen de onderscheiden psychologische en psychiatrisch...

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Angst

s., eangst(me), binaudens, binaudichheit, binaudheit, wanigens; in - zitten, yn ’e binaudheid, pine, knipe sitte, jin de lea, rêch stikken, wurch hâlde, yn tûzen noeden wêze, mei it mês yn 't liif sitte; inzitten over, pine yn 't liif hawwe oer.

2023-12-06
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Angst

Zie Ängste.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Angst

m. (-en), 1. gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door een (wezenlijk of vermeend) dreigend onheil of gevaar : een dodelijke, onbeschrijfelijke, nameloze angst; met stijgende angst; sidderen, ineenkrimpen van angst; ik bezwijk schier van angst; angst doorstaan, uitstaan ; — in angst zitten, bang zijn dat een onheil zal...

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Angst

is een der allerbelangrijkste verschijnselen in het zieleleven. Tussen de alles overweldigende angst, die tot vertroebeling van het bewustzijn leidt, angst, die zich soms in roekeloze gewelddaden tegen zichzelf en anderen ontlaadt en de lichte nauwelijks voelbare, als onbegrijpelijk beleefde angstigheid ligt een brede scala van angstbelevingen. Ofs...