Wat is de betekenis van Angers?

2024-06-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-16
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Angers

Bezit een beroemd museum, Musée des Tapisserie, waar zich de tapijtwerken van de kathedraal Saint-Maurice bevinden, o.a. de ’Apocalypse d’Angers’.

2024-06-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Angers

arrond.hoofdstad in Fr. dep. Maine-et-Loire, aan de Maine. 87.000 inw. Textielindustrie, oude hoofdstad van het graafschap Anjou. Dateert reeds uit Gallisch-Romeinsche tijd.

2024-06-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Angers

is de hoofdplaats van het Franse departement Maine-et-Loire, gelegen bij de samenvloeiing van Loire, Sarthe en Mayenne tot Maine, niet ver van de beneden-Loire verwijderd. De hoogommuurde, ouderwetse stad (vroeger heette zij „de zwarte stad”) heeft (1938) 78693 inw. Zij ligt links van de Maine, rechts is het „quartier La Doutre&rd...

2024-06-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Angers

(ã’zje) [Lat. Andecavi, Gallische volksstam] stad in Frankrijk 88.000 inw. Weefnijverheid.angina (an'gi':na) v. [Lat. angere. vernauwen] keelontsteking.

2024-06-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Angers

Angers - hoofdstad van het dept. Mame-et-Loire, in W.-Frankrijk, vroegere hoofdstad van het hertogdom Anjou, nabij de uitmonding van de Maine in de Loire, aan de spoorlijn Parijs—Nantes; 83.000 inw.; schoone kathedraal en een kasteel uit den tijd van Philips II Augustus. In den royalistischen opstand van de Vendée tegen de Fransche republiek leden...

2024-06-16
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Angers

1. Arrondissement in het fransche depart. Maine-et-Loire, met 9 kantons en 89 communes; het is verdeeld ais volgt:Kantons. Oppervl. in KM2 Inwoners Angers Nord-Est 138¼ 80,000 Angers Nord-Ouest .... 139¾ 7,000 Angers Sud-Ouest 463¾ 8,500 Chalonnes-sur-Loire .... 111¾ 10,500 Le Louroux-Béconnais. . . 251 10...

2024-06-16
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Angers

Angers is de hoofdstad van het Fransche departement Mayenne-Loire en aan de bevaarbare Mayenne, niet ver van den mond der Loire gelegen. De hoog-ommuurde, ouderwetsche stad, die eerst in den laatsten tijd door den aanbouw van nieuwe straten is opgeknapt, heeft ruim 50000 inwoners, telt een groot aantal inrigtingen van onderwijs, een muséum met 600...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Angers

lat. Andecavmn, hoofdstad van het oude hertogdom Anjou en van het tegenwoordige fransche dept. Maine-Loirc, aan de bevaarbare Mayenne; 50,000 inw. .Nijverheid en kunstvlijt zijn hier in vele takken vertegenwoordigd. De vrij levendige handelsbeweging loopt hoofdzakelijk over katoenen stoffen, wijn, graan,brandewijn, azijn, mosterd; A. heeft eene gro...