Wat is de betekenis van Andrea del Castagno?

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Andrea del Castagno

(1410-1457), Italiaans schilder vnl. van kerkfresco’s en altaarwerken van een bijna heidens realisme, gepaard aan pathos en monumentaliteit. Zijn temperament als artist maakte hem tot een der grote Florentijnse schilders der vroeg-Renaiss. Meesterwerk: Laatste Avondmaal in S. Castagnetten Apollonia, Florence.

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Andrea del CASTAGNO

Italiaans schilder (Castagno 1423 - Florence 19 Aug. 1457), onderging de invloed van de beeldhouwkunst van Donatello en van het werk van schilders als Paolo Uccello en Masaccio. Hij was een realist en wist aan zijn veelal stoere figuren plasticiteit en een sterke expressieve kracht te verlenen. In 1442 bezocht hij Venetië en in 1444 werd hij t...