Wat is de betekenis van André beauneveu?

2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

André beauneveu

Zuidnederlands beeldend kunstenaar (Valenciennes, bloeitijd 13581410), was waarschijnlijk ook werkzaam in Engeland. Hij beoefende de schilderkunst, de boekverluchting, de beeldhouwkunst (bij zijn tijdgenoten heet hij „tailleur d’ymages”) en de architectuur. In 1360 werkte hij te Nieppe voor Jolande van Baar, hoogvrouwe van Cassel,...