Wat is de betekenis van andachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit?

2024-07-23
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

andachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit

In 2000 werd geschat dat circa 3 tot 5% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd ADHD had, in recenter onderzoek wordt een cijfer van 7 tot 8% van de kinderen en 2 tot 5% van de volwassenen genoemd. In oktober 2005 sprak het kinderrechtencomité CRC van de Verenigde Naties zijn zorgen uit over overdiagnose van ADHD en het te vaak voorschrijven va...