Wat is de betekenis van Analyse?

2021
2021-08-03
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Analyse

Een analyse is een systematisch onderzoek waarbij een probleem ontleed wordt. Alle elementen waaruit dit probleem bestaat moeten in een analyse worden beschreven en uiteengezet. Analyses kunnen plaatsvinden op alle mogelijke niveaus, binnen elke denkbare discipline. Het woord 'probleem' in deze context verwijst daarom naar alle mogelijke situaties...

Lees verder
2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

analyse

analyse - Zelfstandignaamwoord 1. de ontleding van iets ter bestudering In onze analyse vinden we 5 belangrijke oorzaken voor het slecht functioneren van dit bedrijf. 2. (wiskunde) de studie van functies, rijen, reeksen, limieten, afgeleides en integraal|integralen ...

Lees verder
2018
2021-08-03
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Analyse

Analyse is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een onderzoek wordt aangeduid, dat uitgevoerd wordt op verkregen onderzoeksmateriaal voor een nadere beschouwing, op basis van een systematische ontleding in bestanddelen, om tot een beter begrip te kunnen komen, dan wel tot de verklaring, of oplossing, van een benoemd proble...

Lees verder
2018
2021-08-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

analyse

analyse - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-na-ly-se 1. het uiteenrafelen van iets ♢ hij maakte een grammaticale analyse van de moeilijke zin 2. uitleg die aangeeft hoe een probleem in elkaar zit ...

Lees verder
1998
2021-08-03
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

analyse

Nadere beschouwing van het bied- en/of speelverloop en het trekken van conclusies daaruit. Kan zowel tijdens het bieden en spelen gebeuren of achteraf met alle kaarten open. Zie ook: nakaarten; post-mortem

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Analyse

[Gr. analusis = ontbinding, van ana en luein = losmaken] ontleden in bestanddelen (tegenst.: synthese, z.a.); nauwkeurig onderzoek naar de samenstelling; spec. scheikundige ontleding van samengestelde stof in bestanddelen (kwalitatieve = naar de aard der bestanddelen; kwantitatieve = naar de hoeveelh...

Lees verder
1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Analyse

verklarende ontleding; kritisch onderzoek

1993
2021-08-03
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Analyse

Na de waarneming, de communicatie en de processing is de analyse de vierde stap in de productielijn van een weersverwachting. De resultaten van oppervlaktewaarnemingen en van aërologische waarnemingen zijn in deze fase gepresenteerd op diverse weerkaarten. De meteoroloog maakt nu analyses van de luchtdruk (isobarische analyse) op een aantal hoogten...

Lees verder
1991
2021-08-03
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Analyse

Ontleding in bestanddelen van iets dat voor de geest een complex samenstel is, ter nadere beschouwing of tot beter begrip.

1983
2021-08-03
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Analyse

Een analyse is een beknopte weergave van de inhoud van de in een archiefbestanddeel voorkomende tekst(en). Het beschrijven omvat het opsommen van de vijf archivistische kenmerken van het desbetreffende archiefbestanddeel: redactie, inhoud, ontwikkelingsstadium, datering en uiterlijke vorm. De analyse geeft een samenvatting van de inhoud met een ops...

Lees verder
1965
2021-08-03
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ANALYSE

het ontleden van een geheel in zijn bestanddelen. De analyse is een denkproces, waarbij de aandacht geconcentreerd wordt op elk afzonderlijk deel van een geheel en waarbij men de onderlinge betrekkingen nagaat.

1962
2021-08-03
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

analyse

de ontleding van de structuur van composities. Men spreekt van melodische analyse, harmonische en contrapuntische analyse enz. Zonder nadere aanduiding wordt in de muziek onder analyse verstaan de leer van de muzikale vormen, de ontleding van de bouw tot in de kleinste bouwstenen: de motieven en motieffragmenten.

Lees verder
1955
2021-08-03
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Analyse

ontleding, oplossing, ontbinding.

1954
2021-08-03
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Analyse

(Grieks) Oplossing of ontleding in de samenstellende bestanddelen, b.v. a. van een kromme, waarvan het verloop door verschillende factoren bepaald wordt, zoals de grafische voorstelling van het prijsverloop van producten onder invloed van seizoen, vraag en aanbod enz. Erfelijkheidsleer: het bepalen van de factoren, waarvoor een bastaard heterozygoo...

Lees verder
1954
2021-08-03
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Analyse

splitsing, ontleding, ontrafeling; het verdelen tot onderdelen of zelfs tot in elementen (ook scheikundig dus),zie ook psycho-analyse.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Analyse

(<Gr.), v. (-n), 1. ontleding in bestanddelen, tegenst. v. synthese; chemische analyse, ontbinding van een stof ter bepaling harer bestanddelen; de quantitatieve analyse bepaalt de verhouding der bestanddelen ; — logische en grammatische analyse, zins- en woordontleding ; 2. (in de logica) bepaling van een begrip door...

Lees verder
1949
2021-08-03
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Analyse

(Gr. analysis = het losmaken; analyein = losmaken, losrafelen, ontbinden; < → ana(2), lyein = losmaken). Ontleding, ontbinding, onderzoek naar de samenstelling van een chemische verbinding. Het bijbehorend werkwoord is analyseren = een analyse uitvoeren.

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Analyse

(Gr.), ontleding, ontbinding in de samenstellende delen; psychologische A., z dieptepsychologie; chemische A., z analytische scheikunde.

Lees verder
1939
2021-08-03
Koenen

Woordenboek Koenen

Analyse

v. analysen (Gr.-Lat. analysis [lysis = ontleding]: ontleding, ontbinding), (s = z).

1939
2021-08-03
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Analyse

1) Methode van oplossen van een vraagstuk, waarbij men zich telkens af vraagt, wat men weten moet, om de gestelde bewering te kunnen afleiden (theoretische analyse), of wat men moet kunnen verrichten, om de gevraagde constructie te kunnen uitvoeren (problematische analyse). Deze methode wordt door Pappos (3e eeuw na Chr.) geformuleerd als ,,de weg...

Lees verder