Wat is de betekenis van Anachronisme?

2024-02-22
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

anachronisme

Een anachronisme verwijst naar het plaatsen van iets in een verkeerde tijdsperiode. Een voorbeeld van een anachronisme is een boek dat zich afspeelt in de 19e eeuw, maar waarin personages praten over moderne technologieën zoals smartphones en computers. Anachronismen kunnen per ongeluk voorkomen, maar kunnen ook opzettelijk worden gebruikt...

2024-02-22
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Anachronisme

Anachronisme is een onderwerp in de verkeerde context plaatsen. Een tijdrekeningsfout. Anachronisme kan de chronologische samenhang van een verhaal verstoren.Anachronisme kan twee kanten op: 1 Prochronisme. Het te vroeg plaatsen van een gebeurtenis of onderwerp. Dus voordat dit onderwerp was uitgevonden en daardoor onmogelijk heeft kunnen plaats v...

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

anachronisme

anachronisme - Zelfstandignaamwoord 1. een al dan niet gewilde inbreuk op of breuk in de chronologie|chronologische consistentie van toestanden of gebeurtenissen 2. persoon of zaak die niet thuishoort in het betrokken tijdvak Woordherkomst van het Griekse 'ana khrónon' (verspreid over de tijd) met het achtervoegsel -isme ...

2024-02-22
Groot Retorisch Woordenboek

Paul Claes, Eric Hulsens (2015)

anachronisme

G anachronismos (< ana ‘tegen’ + chronos ‘tijd’). Logische figuur waarbij elementen gecombineerd worden die niet in hetzelfde tijdskader of tijdsverloop passen, historische inconsequentie, fout tegen de tijdrekening. Deze figuur wordt soms gecombineerd met anatopisme↗: heterogene ruimte. Een anachronisme uit onwetendheid of slordigheid werkt onb...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Anachronisme

Iets dat in een bepaalde tijd niet thuishoort. in de kunst: het in één compositie samenvoegen van elementen die nooit gelijktijdig bestaan kunnen hebben, zoals de geboorte van Christus in een middeleeuwse omgeving.

2024-02-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

anachronisme

Anachronisme is een voorstelling (1) of opvatting die in een tijd is geplaatst waarin ze niet thuishoort.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Anachronisme

(anakronisme) fout tegen de tijdrekening

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

anachronisme

vergissing, onjuistheid met die tydrekening.

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Anachronisme

o., tijdrekenkundige fout; verwisseling van het ene tijdvak met een ander

2024-02-22
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Anachronisme

fout tegen de tijdrekening; iets ouderwets.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Anachronisme

(<Gr.), o. (-n), zonde tegen de tijdrekening: een historische roman, een schilderij met anachronismen, met voorstellingen die niet in het betrokken tijdvak thuis behoren; — (flg.) dat is een anachronisme, dat zou men in vroegere eeuwen wel verwacht hebben, maar thans niet.

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Anachronisme

Gr. (anachronidzein = in een andere tijd verplaatsen, van chronos, tijd), het plaatsen van een gebeurtenis of zaak in een verkeerde tijd. Zo laat Shakespeare in zijn Julius Caesar een klok drie uur slaan.

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Anachronisme

is een overtreding van de wetten der chronologie of tijdrekenkunde. Zij doet zich voor, wanneer feiten, toestanden, personen, voorwerpen of denkbeelden geplaatst worden op tijdstippen der geschiedenis, waarop zij niet konden voorkomen. Soms geschiedt dit door onkunde van den schrijver, schilder of regisseur, soms echter wordt het anachronisme als b...

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

anachronisme

o. anachronismen (Gr.-Lat. anachronismus [chronos = tijd]: fout tegen de tijdrekening; iets, dat niet meer past in de omstandigheden van het ogenblik), (ch = ch).

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

anachronisme

o. fout in de tijdrekening bij het opgeven van gebeurtenissen: begrip behorend tot een ander geschiedkundig tijdperk dan het behandelde.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Anachronisme

fout ten opzichte v/d tijdrekening; iets, dat i/e bepaalden tijd niet past.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Anachronisme

Anachronisme - fout tegen de chronologie, waarbij gebeurtenissen, die niet gelijktijdig plaats hadden, of meeningen, die niet gelijktijdig verspreid waren, met elkaar in zoodanig verband worden gebracht, alsof dit wel het geval was. Soms uit onkunde van den schrijver, soms om een komisch effect teweeg te brengen. Talrijk in middeleeuwsche literatuu...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

anachronisme

(anachro'nismə) o. (-n) [Fr. < Gr. ana, achteruit + chronos, tijd] wat met de tijd in tegenstrijd is nl. 1. fout tegen de tijdrekening. 2. iets wat niet meer thuis hoort in een bepaalde tijd.

2024-02-22
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Anachronisme

betekent: fout tegen de tijdrekening, een vergissing ten opzichte van den tijd bij het vertellen van historische gebeurtenissen. Anachronismen zijn b.v. „Julius Caesar keek op de klok” of „Jacoba van Beieren snoot haar neus.” Waarom? Wel, in Julius Caesars tijd bestonden er nog geen klokken, en evenmin werden er zakdoeken ge...

2024-02-22
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Anachronisme

Anachronisme is een vergrijp tegen de tijdrekening. Men plaatst nl. gebeurtenissen, toestanden enz. in een tijd, dat deze nog niet voorkwamen of konden voorkomen. Vooral bij dichters komt anachronisme vaak voor; zo spreekt Vondel in zijn treurspel: „Gijsbrecht van Aemstel" van een Gijsbrecht, die eerst later leefde. Evenzo vindt men in een toneels...