Wat is de betekenis van Amyot?

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Amyot

Jacques, (1513—’93), Frans humanistisch schrijver, die zich geheel zelf vormde en wiens werken (vertak van Plutarchus en Œuvres morales) eeuwenlang geweldige invloed hadden op Fr. schrijvers en denkers. Sinds 1570 bisschop van Auxerre; Jean Joseph Marie (1718—’93), Jezuïet, missionaris in China; stond om grote gel...

Lees verder
1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amyot

Amyot - Jacques, Fransch humanist en, door zijn vertaalwerk, medegrondlegger van het Fransche proza. Uit arme ouders geboren en in zijn jeugd, naar het heet, met dienstbaarheid bij rijkere makkers zijn eigen studie betalend, bracht hij het, alleen dank zij talent en eruditie, tot hoogleeraar te Bourges, preceptor van de koninklijke prinsen, vertege...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Amyot

Amyot of Amiot (Jaques), een bekende Fransche schrijver, werd den 30sten October 1513 te Melun geboren en stierf den 6den Februarij 1593 te Auxerre. Hij was leeraar in de Latijnsche en Grieksche talen te Parijs en heeft fraaije overzettingen uitgegeven van klassieke schrijvers. De “Levens” van Plutarchus bekleeden daaronder een...

Lees verder