Wat is de betekenis van Amsterdamse School?

2016
2022-12-06
NVDO

Begrippenlijst NVDO

Amsterdamse School

Met de Amsterdamse School wordt een decoratieve en expressieve bouwstijl waarbij gebruik wordt gemaakt van golvende baksteen, gebeeldhoude ornamenten, parabool- en trapeziumvormen en details als siermetselwerk en laddervensters. De daken zijn veelal steil en soms met torentjes versierd. Bij landhuizen in deze bouwstijl zijn de daken merendeels van...

Lees verder
2004
2022-12-06
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Amsterdamse School

Expressionistische architectuurstad waarin tussen circa 1910 en 1940 met name in Amsterdam, maar ook in Het Gooi werd gebouwd. Kenmerkend is de hoofdrol voor baksteen dat, in bijzondere verbanden gemetseld, daklijsten, kozijnen en hoeken een sculpturale uitstraling geeft: de architectuur lijkt geboetseerd met baksteen. De architecten streefden naar...

Lees verder
2002
2022-12-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Amsterdamse School

Amsterdamse school is: 1) stijl (1) in de schilderkunst: naam van een groep Amsterdamse schilders. Kenmerken: verwant aan het Franse impressionisme. Tijd: rond 1900 Vertegenwoordigers: George Breitner, Isaac Israëls,Willem Witsen 2) stroming in de bouwkunst: naam van een groep Amsterdamse architecten. Kenmerken: plastische vormgeving, als het ware...

Lees verder
2002
2022-12-06
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Amsterdamse School

Amsterdamse School - Stroming in de architectuur en aanverwante beeldende kunsten die vooral rond het begin van de jaren twintig in Nederland heerste. De term werd voor het eerst gebruikt in 1916 door J. Gratama (1877- 1947) in een artikel over H.P. Berlage*. Omdat deze periode, net na de Eerste Wereldoorlog, veel bouwactiviteiten kende in geheel A...

Lees verder
1999
2022-12-06
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Amsterdamse school

De expressionistische architectuur van de Amsterdamse School was in de jaren ’20 en ’30 in Groningen dermate populair, dat Groningen bij uitstek een Amsterdamse School-stad is. Wel doet de stijl zich er vooral voor in een verzakelijkte variant. De reden van die populariteit moet mogelijk worden gezocht in een redelijk vooruitstrevend ar...

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Amsterdamse School

richting in schilderkunst, door invloed van Amsterdam aangegeven, „school” pas sedert laat-impressionnisme; kenmerken: sterke ontvankelijkheid voor internationale invloeden en grootburgerlijk realisme. Typ. vertegenwoordigers (16e eeuw): Jacob Corn. van Oostsanen, P. Aertsen, J. van Amstel, C. Ketel', (17e eeuw): Saenredam, Lastman...

Lees verder
1900
2022-12-06
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

Amsterdamse school

De Amsterdamse school is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgeving en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggestokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteen en baksteen. De gevels van gebouwen uit de p...

Lees verder