Wat is de betekenis van Amsterdamse joffers?

2024-02-29
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Amsterdamse joffers

Naam die een kunstcriticus in 1912 gaf aan een groep Amsterdamse vrouwelijke schilders van portretten, stillevens en bloemstukken, die eind 19de, begin 20ste eeuw actief waren. De schilderessen waren technisch goed onderlegd, maar vernieuwend is hun werk niet te noemen. Bij tijdgenoten was het erg populair, ook internationaal. Tot deze groep behoor...

2024-02-29
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Amsterdamse Joffers

Amsterdamse Joffers - Een groep hoofdstedelijke schilderessen, die elkaar kenden van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten*. Vriendschap, vakmanschap en creatief plezier bonden hen samen. De benaming is afkomstig van de criticus Alb.C.A. Plasschaert (1874-1941), die, toen deze dames in 1925 voor het eerst in groepsverband exposeerden, hen Joffers...

2024-02-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Amsterdamse joffers

Tot de groep van de Amsterdamse school van de Nederlandse impressionisten behoren ook een drietal dames (Lizzy Ansingh, J. van Regteren Altena en M. Bauer-Stumpf), die men gewoonlijk als de „Amsterdamse joffers” aanduidt.