Wat is de betekenis van Ampère?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ampère

ampère - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (elektronica), (elektrotechniek) (eenheid) de SI-basiseenheid van elektrische stroomsterkte/elektrische stroom, weergegeven met symbool A De grootheid "elektrische stroomsterkte" (symbool: I) wordt uitgedrukt in SI-eenheid ampère (symbool: A...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ampère

ampère - zelfstandig naamwoord uitspraak: am--re 1. eenheid van elektrische stroomsterkte (symbool A) ♢ er staat tien ampère op deze stroomdraad Zelfstandig naamwoord: am--re de ampère ...

Lees verder
2017
2021-05-11
ROVC Technische Opleidingen

ROVC - Technisch de beste opleider

Ampère

Ampère is de eenheid van elektrische stroom en wordt gebruikt om de grootte van elektrische stroom aan te geven. Ampère is onderdeel van de wet van Ohm: De wet van Ohm geeft het verband aan tussen stroom, spanning en weerstand. De wet van Ohm luidt: Spanning (U) = stroom (I) x weerstand (R) Waarbij: - U in volt (afgekort V) - I in ampère (afgeko...

Lees verder
1998
2021-05-11
Medische Eponiemen

T.Beijer en C.G.L.Apeldoorn, Woordenboek van medische eponiemen

ampère

[/b](amp.) eenheid van elektrische stroomsterkte, genoemd naar de Franse natuurkundige André Marie Ampère (1775-1836). Ampère werd geboren in Polemieux, een dorpje in dc buurt van Lyon. Op zeer jeugdige leeftijd gaf hij blijk van een grote interesse voor wiskunde. Als twaalfjarige jongen was hij in staat in Lyon lessen in de h...

Lees verder
1994
2021-05-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ampère

afk. A [naar de Franse natuurkundige André Ampère (1775-1836)] eenheid van stroomsterkte van elektrische stroom (nl. de stroomsterkte die de spanning van 1 Volt kan zenden door de weerstand van 1 Ohm).

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Ampère

eenheid van elektrische stroom

1985
2021-05-11
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Ampere

Ampère Een eenheid van stroomsterkte, die overeenkomt met een hoeveelheid elektriciteit van één coulomb per seconde.

1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Ampère

eenheid van electrische stroomsterkte.

1954
2021-05-11
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ampère

eenheid van electrische stroomsterkte: de stroom bij 1 Volt spanning en 1 Ohm weerstand, genoemd naar de Franse natuurkundige A. M. Ampère (1775-1836).

Lees verder
1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ampère

(Fr.), v. (-s), eenheid van electrische stroomsterkte.

1949
2021-05-11
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Ampère

Practische eenheid van electrische stroomsterkte. Zij werd genoemd naar Ampère (1775-1836), die omstreeks 1820 voor het eerst regels opstelde voor de wisselwerking tussen electrische stromen en magneetvelden, oh tussen electrische stromen onderling.

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ampère

eenheid van stroomsterkte; die hoeveelheid stroom, welke per seconde 1,11800 milligram zilver door middel van electrolyse kan neerslaan.

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ampère

Ampère - Practische eenheid van stroomsterkte = I Coulomb /sec = 3 x 109 electrastatische eenheden per sec. De internationale A. is de stroom, die 1,11800 mg zilver afscheidt per sec aan de kathode van een zilvervoltameter.

1923
2021-05-11
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Ampère

(naar de Franse natuurkundige A. M. Ampère 1775—1836), een maat der electrische stroomsterkte: l/10 van de absolute electromagnetische eenheid; een stroomsterkte van 1 Ampère kan, bij een spanning van 1 Volt, een weerstand van 1 Ohm overwinnen. Een stroom, die door een oplossing van zilvernitraat in water gaande, 1, 118 m.gr. zi...

Lees verder
1916
2021-05-11
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Ampère

Electrische eenheid van stroomsterkte. 1 Ampère = 0,1 c. g. s. eenheden . Eene electrische stroom van 1 Ampère ontleedt in 1 seconde: 0,3280 mG. chemisch zuiver koper 0,2908 mG. chemisch zuiver ijzer 0,3369 mG. chemisch zuiver zink 0,3040 mG. chemisch zuiver nikkel 1,0718 mG. chemisch zuiver lood 1,0880 mG. chemisch zuiver kwik 1,1183...

Lees verder
1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ampère

Ampère - Gebruikelijk eenheid van electrische stroomsterkte, die gelijk is aan 1/10 van de absolute electromagnetische eenheid. Is de stroomsterkte gelijk aan één A., dan stroomt per secunde één coulomb door elke doorsnede van den stroomgeleider.

1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AMPÈRE

v. (-s), zekere sterktemaat voor electrische stroomen.

1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ampère

Ampère (André Marie), een beroemd wisen natuurkundige, werd den 20ste Januarij 1776 te Lyon geboren. Reeds in zijn kindsheid openbaarde hij zooveel lust in de wiskunde , dat hij op zijn 12de jaar genoeg bekend was met de gronden dier wetenschap om op de school van Daburon te Lyon tot de lessen in de hoogere analysis te worden toegelaten. Zij...

Lees verder