Wat is de betekenis van Amnesie?

2020
2021-05-14
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

amnesie

geheugenverlies. Voorbeelden: Herinneringen kunnen in het ongerede raken door twee soorten geheugenverlies, die men kan afpassen op een tijdas. Bij retrograde amnesie zijn de herinneringen aan gebeurtenissen vóór het letsel aangetast. In de meest ingrijpende situatie is alles weg: waar je vandaan kwam, wat je deed, wie j...

Lees verder
2019
2021-05-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

amnesie

amnesie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) geheugenverlies Woordherkomst uit het Latijn

Lees verder
2017
2021-05-14
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

amnesie

amnesie - of geheugenverlies. Het geheel van verschijnselen waarbij het geheugen geheel of gedeeltelijk verloren gaat, zowel het korte-termijn als het lange-termijn geheugen.

2015
2021-05-14
Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Amnesie

Amnesie is het hebben van geheugenverlies. Het geheugenverlies kan betrekking hebben op zowel het korte- als het lange-termijn geheugen. Amnesie wordt veroorzaakt door beschadiging of ziekte van hersengebieden die betrokken zijn bij de geheugenfunctie. Er zijn verschillende oorzaken van amnesie: na een schedeltrauma, na het gebruik van bepaalde med...

Lees verder
1994
2021-05-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Amnesie

[Gr. amnèsia = het vergeten] verlies van geheugen voor een bepaald tijdvak, waarbij de lijder de gebeurtenissen van dat tijdvak zich niet meer of slechts ten dele kan herinneren. Amnesie verdwijnt meestal na kortere of langere tijd.

1993
2021-05-14
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Amnesie

geheugenverlies

1965
2021-05-14
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

AMNESIE

geheugenzwakte. Als men het → geheugen om een bekend beeld te gebruiken ziet als een dagboek waarin gebeurtenissen, feiten en gedachten die voor iemand van belang zijn, opgetekend worden, komt amnesie overeen met onbeschreven bladzijden, met pagina’s die eruit gescheurd zijn of met doorhalingen.

1955
2021-05-14
vreemd

Vreemde woordenboek

Amnesie

zwakheid van geheugen,

1954
2021-05-14
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Amnesie

geheugenverlies, in het bijzonder het zich niet herinneren van wat er in een bepaalde (recente) periode is gebeurd; bijv. bestaat er bij hersenschudding geheugenverlies voor wat direct aan het ongeluk voorafging: retrograde amnesie.

1950
2021-05-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Amnesie

(Gr.), v., verlies van geheugen; slecht geheugen.

1949
2021-05-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Amnesie

herinneringsverlies gedurende bepaald tijdvak; heldert meestal na kortere of langere tijd volkomen op.

1948
2021-05-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

amnesie

v, verlies van het geheugen.

1933
2021-05-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amnesie

Amnesie - (zie Grieksch a = zonder, mnèsis = herinnering), geheugenverlies over een bepaald tijdsverloop. Na een heftige emotie, na een val op het hoofd, na een mislukte poging tot zelfmoord enz. kan een a. ontstaan, welke zich over beide richtingen kan uitstrekken (d.w.z. zoowel over een tijdsverloop, voorafgaande aan een ongeval, als over een hie...

Lees verder
1925
2021-05-14
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

amnesie

(Gr., zonder en herinnering). Het zich niet kunnen herinneren door een verzwakking of verlies van geheugen, of liever verlies van reproductie d.i. terugroeping in 't bewustzijn van woorden, voorstellingen of herinneringsbeelden. Volgens Freud zijn vele dier amnesieën in het dagelijksch leven terug te brengen tot verdrongen complexen.

Lees verder
1923
2021-05-14
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Amnesie

(dpw]cma, het vergeten), geheugenverlies. Retrograde A.: verlies van geheugen voor gebeurtenissen, die lang of kort vóór het ziek worden hebben plaats gehad; gevolg van ernstige infectieziekten, van epilepsie, van verwondingen (traumatische retrograde A). en hysterie. A. optica, vgl. optische aphasie. A. verbalis, vgl. amnestische aph...

Lees verder
1898
2021-05-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AMNESIE

v. verlies van het geheugen; slecht geheugen.