Wat is de betekenis van Amerika?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Amerika

Amerika - Eigennaam 1. (werelddeel) de continenten Noord-Amerika en Zuid-Amerika samen Wij zijn van Alaska tot Vuurland door heel Amerika gereist. Men koos voor een vrijhandelszone voor de beide Amerika's. 2. (spreektaal), (toponiem: land) als...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Amerika

omvat de beide werelddelen Noord- en Zuid-Amerika. Het overgangsgebied tussen beide is Midden-Amerika. In totaal omvat Amerika 42 milj. km2 en heeftrond 500 milj. inwoners. Met een lengte van 15 000 km strekt Amerika zich over 4 klimaatzones uit. De bevolking bestaat voor ongeveer 65% uit blanken, voor 20% uit Indianen en voor 15% uit negers. In Me...

Lees verder
1959
2023-02-07
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Amerika

zie twintigste eeuw – eerste helft – bouwkunst – Amerika; zie twintigste eeuw – tweede helft – schilderkunst – Amerika; zie schilderkunst – Amerika – popart; zie oudmexicaanse kunst – kenmerken; zie Oceanië – Nieuw Guinea.

Lees verder
1958
2023-02-07
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

AMERIKA

Het aantal Friezen is in A. gering. Toch is de bijdrage van de Fr. Amerikanen niet onbelangrijk, en heeft Frl. zich altijd sterk verbonden gevoeld met ‘it lan fan dream en winsken’ (het land van droom en wensen). Taal en nationale traditie zijn ook in A. zo lang mogelijk vastgehouden. Nog zijn er een zestal Fr. verenigingen (Paterson,...

Lees verder
1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AMERIKA

Onder deze naam worden wel de twee werelddelen Noord-Amerika en Zuid-Amerika samengevat, die echter in zeer vele opzichten, niet in het minst in godsdienstig opzicht, sterk van elkaar verschillen. Beide worden daarom afzonderlijk besproken, met dien verstande, dat Mexico en Midden-Amerika onder Zuid-Amerika worden gerekend, om reden van gelijke god...

Lees verder
1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Amerika

s., Amearika.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Amerika

o., het bekende werelddeel; de beide Amerika's, N.- en Z.-Amerika.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Amerika

Werelddeel, in"grootte het tweede, naar ligging het meest Westelijke. 4 x Europa. Naam Genoemd naar Amerigo Vespucci, die het werelddeel in 1501 en 1503 bereisde en beschreef. Ligging en omvang. Begrensd door: in het O. door Atlantische Oceaan, in het W. door Grote of Stille Oceaan, in het N. door Noordelijke, in het Z. door Zuidelijke IJsz...

Lees verder
1939
2023-02-07
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Amerika

Uitgebroed ei van Columbus.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Amerika

o. (werelddeel, ook: de Nieuwe Wereld).

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Amerika

(de Nieuwe Wereld); in ± 1000 na Chr. landden er reeds Noormannen op de Oostkust v. N.-Am.; eigenl. ontdekking had 10 Oct. 1492 plaats door Christoph. → Coluinbns. Deze landde o/d Antillen, daarna achtereenvolgens ontdekt N.-kust v. Z.-Am. (± 1500), Middel-Am. (1502/'04). Naam A. naar Ital. zeevaarder Amerigo Vespucci (1451/...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amerika

Amerika - het meest Westelijke der werelddeelen; aanvankelijk de Nieuwe Wereld geheeten en later tot Amerika omgedoopt. Feitelijk bestaat A. uit twee geheel zelfstandige werelddeelen: N. en Z. Amerika, die door het opheffen van Centraal A. aaneen werden geklonken. Geographisch, ethnologisch, politiek en cultureel zijn deze deelen zóó verschillend,...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Amerika

(a'me:rika) o. [Amerigo (d. i. Emmerich, Hendrik) Vespucci Hendriksland] na Azië het grootste werelddeel, voor ons in het Westen gelegen. I. AARDRIJKSKUNDIG 1. Oppervlakte 42.837.000 km2 (meer dan 4 x Europa). Noord-Amerika : 24.455.000 km2, ZuidAmerika : 18.382.000 km2. 2. Bodemgesteldheid Hoogland in het westen (Andes) en in het oosten...

Lees verder
1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Amerika

In het kort iets te vertellen van Amerika, de „nieuwe wereld” gelegen tussen Azië, Australië, Europa en Afrika, is stellig niet gemakkelijk. Maar we zullen het proberen. Niet een opsomming van bergen en rivieren, steden en dorpen, zeeën en meren, industrieën en producten moet dit worden, want die leer je allemaal op...

Lees verder
1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Amerika

Dit was het langste werelddeel, dat door de doorgraving van het Panama kanaal in tweëen is gedeeld, en de eilanden medegerekend strekt het zich ongeveer van de Noordpool uit tot Kaap Horn (56° Z. B.). Amerika is in het Oosten door den Altantischen Oceaan gescheiden van Europa en Afrika, en in het Westen door den Grooten of Stillen Oceaan v...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Amerika

Amerika - bestaat uit twee werelddeelen, Noord- en Zuid-Amerika, die door een overgangsgebied, Midden-A., met elkander verbonden zijn. NOORD-AMERIKA Als grens met Midden-A. kan men de landengte van Tehuantepec aannemen; de Aleoeten, die het verlengde van Alaska vormen, en die in het Z. de Beringzee afsluiten, rekent men meestal tot A., evenals het...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Amerika

Een der vijf werelddeelen, de nieuwe wereld; het ligt op het westelijk halfrond en strekt zich uit van 72° N.B. (noordspits van het schiereiland Boothia felix) tot 54° Z.B. (kaap Froward) en bereikt met de eilanden van den Vuurland-Archipel zelfs den 56*ten zuiderbreedtegraad (kaap Hoorn); het uiterste oostelijk punt (kaap Branco, Brazili&e...

Lees verder
1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AMERIKA

o. het bekende werelddeel.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Amerika

Amerika de Nieuwe wereld, in het laatst der 15de eeuw door Christophorus Columbus ontdekt, onderscheidt zich door de verbazende lengte, waarmede het zich van den bevrozen gordel van het noordelijk halfrond tot ver in den gematigden gordel van het zuidelijk halfrond uitstrekt. Het ontleent zijn naam aan Amerigo Vespucci (zie het voorga...

Lees verder
1869
2023-02-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Amerika

het groote westelijke vasteland of de nieuwe wereld, wordt ten oosten door den Atlantischen Oceaan van Europa en Afrika, en ten westen door de Stille Zuidzee van Azië en Australië gescheiden. Ten noordwesten, bij kaap Prince-Wales in de Beringstraat, nadert het Azié tot op eenen afstand van 13 mijlen; noordoostelijk daarentegen kom...

Lees verder