Wat is de betekenis van Amerika?

2024-07-13
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-13
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Amerika

Amerika - Eigennaam 1. (werelddeel) de continenten Noord-Amerika en Zuid-Amerika samen Wij zijn van Alaska tot Vuurland door heel Amerika gereist. Men koos voor een vrijhandelszone voor de beide Amerika's. 2. (spreektaal), (toponiem: land) als...

2024-07-13
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Amerika

omvat de beide werelddelen Noord- en Zuid-Amerika. Het overgangsgebied tussen beide is Midden-Amerika. In totaal omvat Amerika 42 milj. km2 en heeftrond 500 milj. inwoners. Met een lengte van 15 000 km strekt Amerika zich over 4 klimaatzones uit. De bevolking bestaat voor ongeveer 65% uit blanken, voor 20% uit Indianen en voor 15% uit negers. In Me...

2024-07-13
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Amerika

zie twintigste eeuw – eerste helft – bouwkunst – Amerika; zie twintigste eeuw – tweede helft – schilderkunst – Amerika; zie schilderkunst – Amerika – popart; zie oudmexicaanse kunst – kenmerken; zie Oceanië – Nieuw Guinea.

2024-07-13
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

AMERIKA

Het aantal Friezen is in A. gering. Toch is de bijdrage van de Fr. Amerikanen niet onbelangrijk, en heeft Frl. zich altijd sterk verbonden gevoeld met ‘it lan fan dream en winsken’ (het land van droom en wensen). Taal en nationale traditie zijn ook in A. zo lang mogelijk vastgehouden. Nog zijn er een zestal Fr. verenigingen (Paterson,...

2024-07-13
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AMERIKA

Onder deze naam worden wel de twee werelddelen Noord-Amerika en Zuid-Amerika samengevat, die echter in zeer vele opzichten, niet in het minst in godsdienstig opzicht, sterk van elkaar verschillen. Beide worden daarom afzonderlijk besproken, met dien verstande, dat Mexico en Midden-Amerika onder Zuid-Amerika worden gerekend, om reden van gelijke god...

2024-07-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Amerika

s., Amearika.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)