Wat is de betekenis van Ambt — beroep — bediening— beroep — dienst — betrek¬king — post — waardigheid?

2024-07-23
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Ambt — beroep — bediening— beroep — dienst — betrek¬king — post — waardigheid

Alle duiden een maatschappelijke betrekking aan, waaraan zekere werkzaamheden verbonden zijn, en wel zoodanige, welke men niet eigenmachtig op zich neemt, maar die ons door een erkend of bevoegd gezag worden opgedragen. Betrekking heeft de ruimste beteekenis. Men bekleedt deze niet alleen ten gevolge van eene op¬dracht, maar ook krachtens eene...

Gerelateerde zoekopdrachten