Wat is de betekenis van amazone?

2020
2022-06-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

amazone

(2002) (inf.) bepaald seksueel standje. • De vrouw heeft bij dit standje grote bewegingsvrijheid. De clitoris wordt maxi-maal gestimuleerd als ze naar voren leunt, haar rug hol maakt, haar vulva zo dicht mogelijk tegen zijn schaambeen duwt en ze een draaiende beweging maakt. Het is voor haar een vrij makkelijke stand om tot orgasme te komen, h...

Lees verder
2019
2022-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Amazone

Amazone - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) (toponiem) rivier in Peru, Colombia en Brazilië, die de op één na langste rivier ter wereld is, en die met afstand de waterrijkste is en een vijfde van het natuurlijke zoet water ter wereld bevat Zie ook amazone

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

amazone

amazone - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-ma-zo-ne 1. vrouw te paard ♢ de amazone reed naar de rand van het bos Zelfstandig naamwoord: a-ma-zo-ne de amazone de amazones ...

Lees verder
2004
2022-06-25
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

amazone

Mannelijke lesbienne. Andreas Burnier schreef een polemisch stuk onder de titel ‘Amazonen en sapfijnen’. (Bron: Jeannette Nijboer: Op de lesbische tour in Amsterdam. 1994

2001
2022-06-25
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Amazone

De Renaissance begon pas echt toen Cosimo de’ Medici in 1438 in Florence de academie oprichtte waar weer Grieks werd onderwezen. (Kerk)latijn kende men nog wel, maar kennis van het Grieks was verloren gegaan. Via het Grieks leerde men de klassieke denkers opnieuw kennen. Erasmus stond mede zo in aanzien omdat hij een van de weinigen hier in h...

Lees verder
1997
2022-06-25
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Amazone

Kloeke, vooral strijdbare vrouw. Wie in het woordenboek zoekt, vindt daar tevens ‘paardrijdster’ en ‘damesrijkkeed’ vermeld. Het woord komt ook in samenstellingen voor: zo is er de ‘amazonezit' = de zit op het paard met beide benen aan een kant, links ten opzichte van de rijrichting, niet schrijlings. dat hoort ni...

Lees verder
1994
2022-06-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Amazone

[naar de Amazonen] 1 paardrijdster, spec. een gekleed in bep. damesrijkostuum met lange rok; 2 dit kostuum zelf.

Lees verder
1993
2022-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Amazone

paardrijdster; rijkleding; strijdbare vrouw

1991
2022-06-25
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Amazone

Amazone - mannelijke lesbienne. Verwijst naar de heldhaftige vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie, die mannen slechts gebruikten om het geslacht in stand te houdeii. Zonen werden niet geduld: die werden gedood of tot slaaf gemaakt. Portugese ontdekkingsreizigers noemden de grote rivier in Zuid-Amerika de Amazone, omdat daar de krijgsheldi...

Lees verder
1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Amazone

6518 km lang, op de Nijl na de langste rivier der aarde. Ze doorstroomt Zuid-Amerika van de Andes tot de Atlantische Oceaan. Met haar meer dan honderd zijrivieren vormt ze het grootste stroomgebied der aarde (7,2 milj. km2). Ze stroomt door de vochtige, hete, tropische oerwouden van Brazilië.

Lees verder
1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Amazone

strijdbare vrouw; heldin; dame te paard; damesrijkleed.

1952
2022-06-25
Frans

Frans woordenboek

Amazone

amazone; Amazone, Amazone.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Amazone

v. (-n), 1. (Gr. myth.) (mv.) krijgshaftig vrouwenvolk in Scythië ; 2. kloeke, vooral strijdbare vrouw ; 3. vrouw die (inz. vlug en sierlijk) te paard rijdt; 4. lang damesrijkleed; 5. naam van de grootste rivier van Z.-Amerik ; 6. groene papegaai in Z.-Amerika (Androglossa amazonica).

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Amazone

grootste rivier van Z.-Am., met grootste stroomgebied der aarde (in Brazilië, Columbia, Ecuador, Peru en Bolivia); ontstaat uit samenvloeiing van Ucayali, Huallaga en Maranón; lengte 5340 km, meer dan 200 zijrivieren, waarvan 12 langer dan de Rijn. Stort gemiddeld ruim 30.000 m3 (soms meer dan 100.000 m3) per sec. in Atl. Oceaan. Stroom...

Lees verder
1947
2022-06-25
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Amazone

(of Amazonenstroom, Rio de las Amazonas) de grootste rivier van Zuid-Amerika, met het grootste stroomgebied der aarde, waarvan de helft in Brazilië, het overige in Columbia, Ecuador, Peru en Bolivia is gelegen. De stroom dankt zijn naam aan het volgende: Oviedo, die in 1541 den ontdekkingsreiziger Francisco de Orellana vergezelde, gaf in een b...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Amazone

I. v. Amazonen (Gr.-Lat.; mv. mythologisch vrouwenvolk in Scythië, dat de Trojanen te hulp kwam, rivier in Z.-Amerika); II. v. amazonen (strijdbare vrouw; dame te paard; damesrijkleed).

Lees verder
1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Amazone

Amazone - Amazonas, Amazonestroom, rivier in Z. Amerika, in opp. van stroomgebied en waterrijkdom de grootste, in lengte de derde rivier der aarde. In den bovenloop, Maranon geheeten, ontspringt ze op 10° 30' Z., op een hoogte van 6000 m uit het meer Lauricocha in Peru; vormt een diep-ingesneden Cordilleren-lengtedal, doorbreekt de centrale en O. C...

Lees verder
1928
2022-06-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Amazone

De grootste rivier ter wereld, wat betreft haar waterrijkdom en de oppervlakte van haar stroomgebied. Zij ontspringt in Peru (Zuid-Amerika) en mondt uit in den Atlantischen Oceaan met zulk een ontzaglijke monding, dat bij eb het zeewater 200 K.M. wordt teruggedrongen. De trechtervormige monding is 250 K.M. breed, dus zover als van Harlingen tot Bre...

Lees verder
1921
2022-06-25
Levende taal

T. Pluim - 1921

Amazone

d i. een vrouw te paard, ook wel een strijdhaftige, wakkere vrouw, die eigen en anderer rechten verdedigt. Volgens de Grieksche fabelleer woonde in KI.-Azië een volk, dat enkel uit vrouwen bestond en de Amazonen geheeten werd. Zij ondernamen vaak geduchte krijgstochten.

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Amazone

Amazonenstroom of Amazonas, rivier in Z.-Amerika, in waterrijkdom en oppervlakte van haar stroomgebied de eerste, in lengte de derde rivier der aarde; zij ontspringt als Maranon in Peru uit het meer Lauricocha, doorbreekt de Centrale Cordilleras in den Pongo de Manseriche en doorstroomt daarna de uitgestrekte woudvlakten der Selva’s. Ze neemt in Pe...

Lees verder