Synoniemen van Altruïsme

2019-12-14

Altruïsme

Gedrag dat iemand uitvoert ten gunste van een ander en ten koste van zichzelf Altruïstisch gedrag komt veel voor in de menselijke maatschappij. Mensen zijn vaak bereid om zonder eigenbelang of zelfs met aanzienlijke risico's voor hun eigen veiligheid anderen te helpen, denk aan het redden van een drenkeling, het opkomen voor een vriend in een gevecht, het verzorgen van hulpbehoevenden, of het doneren van geld aan noodfondsen. Het prototype van de altruïst is de Barmhartige Samarit...

2019-12-14

altruïsme

Pro-sociaal gedrag dat gemotiveerd wordt door de wens om het welzijn van een ander te bevorderen, zonder dat daar enige beloning tegenover staat voor de gever of helper.

2019-12-14

altruïsme

altruïsme - Gedrag waarbij de eigen recht¬streekse belangen van een individu worden opgeofferd (zelfs de eigen fitness, de overlevings- of voortplantingskansen) ten gunste van anderen. A. is tegengesteld aan egoïsme. In werkelijkheid kan a. - via de verwantenselec...

2019-12-14

ALTRUÏSME

o. onbaatzuchtigheid, het tegenovergestelde van egoïsme.

2019-12-14

altruïsme

altruïsme - Zelfstandignaamwoord 1. levenshouding van iemand die zijn handelwijze laat bepalen door de belangen van anderen Woordherkomst afgeleid van alterautrui met het achtervoegsel -isme Synoniemen onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid Verwante begrippen altruïstisch, altruïst, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig

2019-12-14

Altruïsme

Altruïsme - het beginsel van te leven en te handelen in het belang van anderen; het tegengestelde van egoisme. Als kunstuitdrukking gevormd door Auguste Comte ter aanduiding van de zedeleer van het positivisme, waarin de enkele slechts door en voor de gemeenschap bestaat. Overgenomen door John Stuart Mill als beginsel van het utilitarianisme, dat bedoelt een zooveel mogelijk van leed vrij en aan genoegens rijk (zoowel qualitatief als quantitatief) bestaan te verschaffen aan het grootst mogelijk...

2019-12-14

Altruïsme

Altruïsme - (<( Lat. alter = de ander) noemt men het stellen van handelingen ten bate van anderen. De naam is geijkt door Aug. Comte, die er zijn leer mee aanduidde, volgens welke het zedelijk karakter aller handelingen uitsluitend naar hun nuttigheid voor anderen is af te meten. Hij verdedigde zulks omdat volgens hem alleen de menschheid het centrale punt aller dingen is te achten en dus op haar belangen en vooruitgang uitsluitend alle handelen dient gericht te zijn. Voor het individu, dat imm...

2019-12-14

Altruïsme

wil zeggen: toewijding aan anderen. Wie bij alles, wat hij doet, in de eerste plaats aan anderen denkt, heet een altruïst, wie enkel maar z’n eigen voordeel op het oog heeft, een egoïst. Een moeder wilde eens aan haar beide jongens, Kees en Frits, duidelijk maken, wat een altruïst eigenlijk was. Ze gaf aan Kees twee appels, een heel groten en een kleineren en zei: Kees, als jij nu eens tonen wilt, dat je een altruïst bent, welken van die appels zul je dan aan Frits geve...

2019-12-14

altruïsme

altruïsme - o., menschenliefde; toewijding voor zijn evenmenschen.

2019-12-14

Altruïsme

Egoïsme in anderen bevredigen.