2019-10-21

Altrade Nijmegen

De wijk Altrade is een van 44 wijken onderdeel van een van de 9 stadsdelen, Nijmegen-Oost. Het noorden van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt. In Altrade is relatief veel middenstand en horeca gevestigd. De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms planmatig van opzet. De Componistenbuurt heeft een traditionele inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De woonerven uit de jaren 70 in...