Wat is de betekenis van althans?

2019
2020-11-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

althans

althans - Voegwoord 1. geeft in het gedeelte na althans meer specifiek (en tegengesteld) aan wat er bedoeld wordt, in ieder geval Dat is althans het beeld dat ontstaat bij het openslaan van een willekeurige krant. Woordherkomst samenstelling van al en thans Synoniemen ten...

Lees verder
2018
2020-11-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

althans

althans - bijwoord uitspraak: al-thans 1. in elk geval ♢ het gaat stormen, althans dat is voorspeld Bijwoord: al-thans Synoniemen minstens, tenminste, zeker

Lees verder
1898
2020-11-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ALTHANS

voegw. (beperkt den omvang van ’t in den hoofdzin gezegde) ten minste hij is niet gekomen, althans ik heb hem niet gezien; hij komt, althans dit beweert hij, uit Spanje; — (beperkt eene enkele uitdrukking): ik althans denk er zoo over, ik denk zoo erover, daargelaten hoe anderen denken; — hier althans ben ik veilig, of ik ’...

Lees verder