Wat is de betekenis van alternerend stelsel?

1900
2023-02-06
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

alternerend stelsel

Het alternerend stelsel houdt een afwisseling van zuilen en pijlers of van zwaardere en lichtere pijlers als dragers van de bovenbouw van een romaanse basiliek in.