2019-10-20

Alternatieve voorwaarden

toepassingsvoorwaarden in een rechtsregel die elk afzonderlijk tot het rechtsgevolg kunnen leiden.