2019-10-21

Alternatieve kosten

Alternatieve kosten, ook wel opportuniteitskosten, zijn de kosten die kunnen worden uitgedrukt als het verschil tussen de opbrengst van een genomen beslissing en de opbrengst van het best mogelijke alternatief. Alternatieve kosten zijn dus niet altijd werkelijk gemaakte kosten. Iedere onderneming moet vrijwel dagelijks beslissingen nemen. Sommige van deze beslissingen zijn zodanig belangrijk voor de onderneming, dat men verschillende alternatieven naast elkaar legt en deze grondig bestudeert. In...

2019-10-21

Alternatieve kosten

De opbrengsten van het beste niet gekozen alternatief.

2019-10-21

alternatieve kosten

alternatieve kosten - Ander woord voor opportuniteitskosten. Het zijn gederfde inkomsten omdat een bepaald productiemiddel (een machine, een vrachtauto, of ook geld) voor iets gebruikt wordt en daardoor niet voor iets anders gebruikt wordt. Iemand die geld op een deposito zet en daar bijvoorbeeld 3% rente op krijgt, kan datzelfde geld niet tegelijkertijd aanwenden om een obligatie te kopen. Als die obligatie bijvoorbeeld 4% zou opleveren, bedragen de alternatieve kosten 1%.

2019-10-21

Alternatieve kosten

Gederfde opbrengsten of bijdragen in een andere bestemming van een produktiemiddel.