Wat is de betekenis van als van 't Lam Gods geslagen?

2020
2021-09-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

als van 't Lam Gods geslagen

(1974) (Vlaanderen, sch.) verbauwereerd zijn. • Hij is gelijk van ’t Lam Gods geslegen, is een verspreking voor “van de hand Gods geslagen”. (Lodewijk Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1974) • (Edmond Cocquyt: Nieuw Gents Idioticon. 1995) • (Frans Debrabandere: Kortrijks woordenboek. 1999) • (Herman J....

Lees verder