Wat is de betekenis van als ik zo'n gezicht had, ging ik ernaast lopen?

2024-04-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

als ik zo'n gezicht had, ging ik ernaast lopen

(1918) (spot.) gezegd van een lelijk iemand. • En als ze achter iemand z'n rug opmerken: ‘Nou, als ik zo'n gezicht had, ging ik ernaast lopen’, is die niet met uiterlijk schoon gezegend. (J. Mathijs Acket, Stijlstudie en stijloefening. 1918)