Wat is de betekenis van Als één schaap over den dam is, volgen er spoedig meer?

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Als één schaap over den dam is, volgen er spoedig meer

D.w.z. wanneer eerst maar iemand voorgaat in eene zaak, waartoe men moeilijk kon besluiten, dan volgen anderen zijn voorbeeld wel na. Tuinman I, 366 past deze zegswijze ook toe op het bedrijven van zonde: ‘de eene is een trap en leidsman tot de andere’. In de Prov. Comm. 163 lezen we: Daer een scaep voergaet volghen dander alle, hic pri...