Wat is de betekenis van als een godmaleier?

2024-04-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

als een godmaleier

(1935) (ook: als een godsmaleier) (inf.) erg dronken. Ook gebruikt ter intensivering: in hoge mate, erg veel. Vgl. als een godmajoor. • En ik weet ook, dat me opa cente is gaan hale en er dagenlang als een godmaleier van gezope heeft. (Willem van Iependaal: Polletje Piekhaar, 1935) • Ik dronk heel veel. Als een godsmaleier. (Theo van Gog...