Wat is de betekenis van Alpheios?

2024-06-16
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Alpheios

Alpheios - Grootste rivier in de Peloponnesos. De Alpheios ontspringt bij Tegea, vloeit door Arkadië en mondt in de zee uit ten westen van Olympia, bij Epitalion.

2024-06-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alpheios

(Lat. Alpheüs) (1), voornaamste rivier van de Peloponnesus (Gr.), doorstroomt Arkadië en Elis, langs Olympia; (2) (Gr. myth.) riviergod, die op waternimf Arethusa verliefd werd.

2024-06-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alpheios

(Latijn Alpheus), de voornaamste rivier van de Peloponensus, doorstroomt de oude landschappen Arkadië en Elis. Hij verdwijnt enige malen onder de aarde, verenigt zich met de Ladon en heeft diens naam Roephia thans voor zijn benedenloop aangenomen. Hij mondt uit in de Ionische Zee, is in de winter zeer waterrijk, in de zomer doorwaadbaar en dro...

2024-06-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Alpheios

(al'feios) m. rivier in (Oud-)Griekenland, ➝ Augias.

2024-06-16
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alpheios

Alpheus of Rufia. De voornaamste rivier van den Peloponnesus (Morea); ontspringt in het zuid-oosten van Arcadië, vloeit westelijk door Elis, langs de Olympia en mondt uit in de Ionische Zee. Deze rivier is een der beroemdsten uit de oudheid; het karakter van haar bovenloop werkte in sterke mate op de verbeeldingskracht der Grieken; op haar weg...

Gerelateerde zoekopdrachten