Wat is de betekenis van Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak?

1954
2021-07-27
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak

uitgegeven door het Departement Leens van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1828—1843. Waarom juist in Leens? Omdat daar J. G. Rijkens woonde, de bekende verdienstelijke schoolman, bezield met de echte Nutsgeest, om wat te zijn en wat te doen voor het volk. Hij schreef in zijn almanak over het zonnestelsel en over de geschiedenis...

Lees verder