Wat is de betekenis van Almanak der akademie?

1954
2021-07-28
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Almanak der akademie

verscheen sedert 1813 gedurende een lange reeks van jaren. Bevatte de verordeningen omtrent het onderwijs, de programma's der colleges, de kroniek der Hogeschool, de lijst der werken, door de professoren uitgegeven, de lijst der hoogleraren en de naamlijst der studenten; in 1831, 314. In de jaargang 1832 de mededeling, dat in 1830 naar het le...

Lees verder