Wat is de betekenis van Allochtoon?

Synoniemen van Allochtoon

2020
2020-11-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

allochtoon

Het begrip allochtoon heeft 2 verschillende betekenissen: 1) uit een ander land afkomstig. uit een ander, vaak niet-westers land, afkomstig; ook: met ten minste één ouder die uit een ander, vaak niet-westers land, afkomstig is. 2) iemand van vreemde komaf. iemand die oorspronkelijk uit een ander (vaak niet-westers) land...

Lees verder
2020
2020-11-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

allochtoon

allochtoon - Zelfstandignaamwoord 1. (sociologie) iemand die niet afkomstig is van het land waar hij woont of die ouders heeft die niet geboren zijn in het land waar hij woont Mijn buur komt oorspronkelijk niet uit Nederland, dus hij is een allochtoon. - Pas op...

Lees verder
2018
2020-11-01
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Allochtoon

Allochtoon is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee een in Nederland woonachtige persoon wordt aangeduid, die gekenmerkt wordt door het feit dat die òf uit het buitenland afkomstige ouders heeft, dan wel zelf in het buitenland is geboren uit ten minste één niet-Nederlandse ouder. Ook wel genoemd: (lid van, c.q. persoon uit een) ‘etnisch...

Lees verder
2018
2020-11-01
CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Allochtoon

Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen.

Lees verder
2017
2020-11-01
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Allochtoon

Lett. 'iemand die van elders afkomstig is (Van Dale ), i.t.t. autochtoon (in hetzelfde land geboren). Verschillende instanties, zoals het CBS, karakteriseren iemand als allochtoon als die in het buitenland is geboren (eerste generatie allochtoon) of als een der ouders in het buitenland is geboren (tweede generatie allochtoon). Dit wil dus zeggen da...

Lees verder
2017
2020-11-01
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Allochtoon

Een allochtoon is een persoon die verblijft in een ander land dan waar hij oorspronkelijk vandaan komt.

2010
2020-11-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Allochtoon

Van het woord allochtoon, dat vanuit het Oud-Grieks letterlijk vertaald 'van een ander land' betekent, bestaan meerdere definities. Zo definieert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een allochtoon als 'een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland geboren is'. Dat dit een brede definitie is blijkt wel uit het feit dat bijvoorb...

Lees verder
2004
2020-11-01
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

allochtoon

Gekleurde immigrant. Afgeleid van de Griekse woorden ‘allos’ (een ander) en ‘chthön’ (land of aarde). Staat tegenover de autochtoon: oorspronkelijke bewoner van een land (het Griekse ‘autos’ betekent: zelf, dus: iemand die uit hetzelfde land komt). Het woord is veel ouder dan we geneigd zijn te denken. Het begrip bestond al geruime tijd in de geolo...

Lees verder
1994
2020-11-01
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

allochtoon

allochtoon - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: al-loch-toon 1. afkomstig uit een ander land ♢ in deze klas zitten tien allochtone leerlingen Bijvoeglijk naamwoord: al-loch-toon de/het allochtone ... Tegenst...

Lees verder
1974
2020-11-01
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

allochtoon

(G., allos = ander; chtoon = aarde), van elders aangevoerd of aangekomen bv. sediment, ➝autochtoon.

1933
2020-11-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Allochtoon

Allochtoon - Allochtone turf- en koollagen zijn afzettingen, waarvan het uitgangsmateriaal, het veen, niet ter plaatse gevormd, maar bijeengespoeld is. Autochtoon noemt men daarentegen die turf- en steenkoollagen, welke op de plaats, waar men ze nu aantreft, ontstaan zijn.