Wat is de betekenis van Alles is ijdelheid?

2024-07-16
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Alles is Ijdelheid

PREDIKER I vers 2 en 12 vers 8.

2024-07-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Alles is ijdelheid

Alles is ijdelheid - Eccli. 1.2: IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid. Zooals deze proloog is eveneens de epiloog van dit bijbelboek (12.8) en het thema van het geheel. IJdelheid der ijdelheden is een zgn. Hebreeuwsche of superlatieve genitief en beteekent: de hoogste, ergste ijdelheid. Brouwer