Wat is de betekenis van allengs?

2019
2021-05-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

allengs

allengs - Bijwoord 1. geleidelijk over een langere tijd Het Byzantijnse Rijk werd allengs afhankelijker van de Venetianen. Het werd allengs warmer door de klimaatverandering.

Lees verder
2018
2021-05-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

allengs

allengs - bijwoord uitspraak: al-lengs 1. wat langzaam maar zeker gebeurt ♢ haar ziekte wordt allengs erger Bijwoord: al-lengs Synoniemen gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand, lieverlee, stapvoets Tegenstellingen eensklaps...

Lees verder
1952
2021-05-15
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Allengs

adv., allinken, njonkelytsen, linkelytsen, linkendewei, swietsjeswei, (al)neigeraden, tydlings, tydliks, geandewei.

1950
2021-05-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Allengs

bw., langzamerhand, gaandeweg, van lieverlede : daar zult ge allengs aan gewennen ; de vriendenkring werd allengs groter.

1898
2021-05-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ALLENGS

Allengs bw. langzamerhand, gaandeweg, van lieverlede daar zult ge allengs aan gewennen; de vriendenkring werd allengs grooter.