Wat is de betekenis van Alle goede dingen bestaan in drieën?

1977
2020-11-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Alle goede dingen bestaan in drieën

schertsend gezegd met betr. tot een opeenvolging van drie zaken of voorvallen. Het getal drie speelt in de oude zeden een grote rol, maar allicht zou de algemene uitspraak niet zo absoluut voortleven in de volksmond, als zij niet als rechtsregel van grote betekenis was geweest. Er zijn volgens het oude rechtsbestel drie dingen, d.i. gewone terechtz...

Lees verder
1925
2020-11-25
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Alle goede dingen bestaan in drieën

Prof. Fockema Andreae deelt, naar aanleiding van dit gezegde in de Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Ltk. 1897-98, bl. 117 het volgende mede: ‘Het getal drie speelt, het is bekend, in de oude zeden een groote rol1), maar allicht zou de algemeene uitspraak niet zoo absoluut voortleven in den volksmond, als zij niet als rechtsregel...

Lees verder