Wat is de betekenis van alle dingen zijn wel oorbaar, maar alle dingen stichten niet?

2024-07-20
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

alle dingen zijn wel oorbaar, maar alle dingen stichten niet

een door de volksmond verdraaid bijbelwoord, dat bovendien in deze vorm geen waarheid bevat. Oorbaar betekent nuttig, dienstig. De volksmond zegt dus, dat alle dingen nuttig zijn, ook al zijn ze niet stichtelijk.

2024-07-20
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)