Wat is de betekenis van alle?

2023-12-10
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Alle

Zie Ale

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

alle

alle - Onbepaald hoofdtelwoord 1. elke, geen uitgezonderd Alle bewoners van ons flatgebouw hebben daar bezwaar tegen gemaakt. alle - Onbepaald voornaamwoord 1. elke, geen uitgezonderd Alle vloerbedekking werd verwijderd. Woor...


Direct alle 15 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

alle

alle - voornaamwoord uitspraak: al-le 1. zonder uitzondering ♢ ik heb alle boeken opgeruimd Voornaamwoord: al-le

2023-12-10
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

alle

Zie al.

2023-12-10
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Alle

m -> Ale (Fri.)

2023-12-10
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

alle

: alle die, al die (zowel m.b.t. mensen als tot andere zaken). Het heeft gelekt in vier klassen van de school. Alle die kinderen hebben vrij gekregen. Etym.: Vgl. in veroud. N ‘alle de’, bijv. bij Hartsinck (1770: 28): ‘alle de jonge Meisjes’.

2023-12-10
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Alle

op, afgelopen, weg, naar de maan; das Geld ist alle, het geld is op; der Zug ist alle, de trein is weg; alle werden, opraken; uitknijpen; er ist alle, hij is er bij; mit mir ist es alle, met mij is ’t gedaan; iemand alle machen, iemand afmaken; damit ist es alle, daarmee is ’t uit.

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alle

(1), gemeente in België, prov. Namen, 974 ha, 578 inw.; landbouw, tabak; (2) zijrivier van de Pregel in O.-Pruisen.

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alle

is een gemeente in de Belgische provincie Namen, 974 ha, 198 m hoog op leibodem aan de Semois gelegen; bekend door haar landbouw en tabak; (1944) 578 inw. De kerk met oudere toren dateert van 1824.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Alle

(al) gemeente in de provincie Namen, 974 ha, 585 inw. Landbouw, tabaksteelt.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alle

Linkerzijrivier van de Pregel in het pruisisch regeeringsgebied Königsberg; zij ontspringt ten noorden van Neidenburg, doorloopt het Lonskermeer, neemt bij Schippenbeil de Guber op, wordt bij Friedland bevaarbaar, en valt na een loop van ruim 180 km. niet ver van Wehlau in de Pregel.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ALLE

Alle Zie AL.

2023-12-10
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Alle

de voornaamste zijtak van de rivier Pregel in den oost-pruisischen kreis Allenstein, is alleen voor kleine schepen bevaarbaar.

2023-12-10
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Alle

Alle, bn. al te zamen. *-DAAGSCH, bn. gewoon, dat alle dagen komt of gebruikt wordt; de -e koortsen; mijne -e bezigheden; een - dichter, een gewoon -, zeer middelmatig dichter; het is een - gezigt, het is geen ongemeene schoonheid.

2023-12-10
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Alle

Omnis, omnes.