Wat is de betekenis van Algemene bepalingen milieuhygiëne, wet (wet abm)?

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Algemene bepalingen milieuhygiëne, wet (wet abm)

Op 1.9.1980 van kracht geworden Ned. wet waarin een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne geregeld worden. Een belangrijk deel van de wet handelt over vergunningprocedures. De wet regelt ook taak, samenstelling en werkwijze van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne als adviesorgaan voor de minister van Volkshuisv...

Gerelateerde zoekopdrachten