Wat is de betekenis van Algemeen delisch emigratie kantoor?

1954
2021-08-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Algemeen delisch emigratie kantoor

Door de geringe bevolkingsdichtheid van Sumatra’s Oostkust en de geringe neiging van Batakkers en Kustmaleiers tot arbeid op de ondernemingen, moesten voor dit gebied de arbeiders van elders komen. Aanvankelijk werden hiervoor Chinezen gecontracteerd, maar gaandeweg ging men over tot werving van Jav. arbeiders. Dit geschiedde oorspronkelijk d...

Lees verder