Wat is de betekenis van algemeen bijzonder onderwijs?

2024-07-24
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

algemeen bijzonder onderwijs

niet-confessioneel bijzonder onderwijs. niet-confessioneel onderwijs in Nederland dat bestuurd wordt door een andere instantie dan de overheid, bijvoorbeeld door een stichting of vereniging. Voorbeelden: Tot het algemeen bijzonder onderwijs behoren veel scholen die tot de traditionele 'vernieuwingsscholen' worden gerekend,...

2024-07-24
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

algemeen bijzonder onderwijs

Algemeen bijzonder onderwijs en confessioneel bijzonder onderwijs zijn de twee hoofdgroepen van het bijzonder onderwijs in Nederland. Het algemeen bijzonder onderwijs is onderwijs gebaseerd op onderwijskundige methoden. Hieronder vallen Methodisch klassikaal, Daltononderwijs, Democratisch onderwijs, Ervaringsgericht onderwijs, Freinetonderwijs, Ied...