Wat is de betekenis van Alfred capus?

1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Alfred Capus

(1858-1922), Frans schrijver van geestig-oppervlakkige Parijse comedies [La Veine, 1901).

1947
2023-03-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alfred CAPUS

Frans toneelschrijver (Aix 25 Nov. 1857 -Neuilly 1 Nov. 1922), was een der meest typische vertegenwoordigers van het zgn. boulevard-toneel — op de boulevards staan nl. de meeste grote schouwburgen. Schrijver van een groot aantal, voor de kunst onbelangrijke toneelstukken, zonder enige psychologische diepte, vlot in elkaar gezet volgens bepaal...

Lees verder
1908
2023-03-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alfred capus

Fransch letterkundige en tooneelschrijver, geb. te Aix, 1858, was medewerker aan „Gaulois’’, aan „Echo de Paris,” „Figaro” enz. en gaf in boekvorm in het licht: Les honnêtes gtns (1878), Quiperdgagne (1890), Monsieur veut rire (1893), Années d’aventures (1895); voorts schreef hij voor het...

Lees verder