Wat is de betekenis van Alfanumeriek?

2017
2022-07-07
Emanuel Damsteeg

Videofilmen; termen en begrippen (1992)

Alfanumeriek

Flet totaal aan alfabetische en numerieke karakters die we op toetsenbord of display tegenkomen.

2001
2022-07-07
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

alfanumeriek

zie alphanumeric.

1994
2022-07-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Alfanumeriek

[v. alfabet en Lat. numerus = getal] code waarin zowel letters als cijfers worden voorgesteld, bijv. om deze met een speciale machine in een ponskaart vast te leggen.

1993
2022-07-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Alfanumeriek

zowel met letters als met cijfers werkend

1987
2022-07-07
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Alfanumeriek

Uitgedrukt in letters en/of cijfers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fotografische beelden of televisiebeelden.