Wat is de betekenis van Alexander (pausen)?

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Alexander (pausen)

naam van pausen: I, de Heilige, paus 110-120; II, paus 1061-1073; , eerste paus, die uitsluitend door kardinalen werd gekozen; begon de strijd tegen keizer Hendrik IV; III, paus 1159- 81; kwam in botsing met keizer Fred. Barbarossa, sloeg deze in de ban, maar sloot 1177 vrede; leidde 1179 derde Lateraanse concilie, waarop besloten werd, dat de pa...

Lees verder
1916
2021-07-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Alexander (pausen)

Alexander (pausen) - Acht pausen voerden dezen naam: Alexander /; omtrent dezen is weinig bekend; omstreeks het jaar 109 volgde hij Evaristus op; zijn marteldood vond plaats tusschen 114 en 119 en hij werd opgevolgd door Sixtus I. Alexander II, geboren te Milaan, volgde in 1061 Nicolaas II op als de eerste, die door de kardinalen, zonder den keize...

Lees verder