Wat is de betekenis van Alexander III de Grote?

2017
2021-09-26
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Alexander III de Grote

Alexander III de Grote (356-323) zoon van Olympias en de Macedonische koning Philippos ii, behaalde zijn eerste militaire successen al tijdens het leven van zijn vader en verzekerde zich na diens vermoording in 336 van de alleenheerschappij. Zijn naam wordt ook wel gespeld als Alexandros. Hij bracht Griekenland onder Macedonisch gezag, officieel ni...

Lees verder